Online lekcie Play Wisely

Milí rodičia a milé naše deti, v dôsledku tejto nepredvídateľnej a nezvyčajnej situácie, je naše centrum na základe rozhodnutia príslušných štátnych orgánov uzatvorené a to bohužiaľ až do odvolania. Preto sme sa rozhodli našu činnosť prispôsobiť aktuálnej situácii a poskytovať lekcie Play Wisely online. Ukážkové lekcie dopadli vynikajúco a preto veríme tomu, že v tejto neľahkej dobe,  s ohľadom na okolnosti,  túto formu lekcií Play Wisely  oceníte rovnako, ako my s našimi lektorkami pri skúšobných lekciách.

Uvedomujeme si, že online lekcie nie sú plnohodnotnými lekciami Play Wisely, avšak cieľom online lekcií Play Wisely je ponúknuť deťom v tomto náročnom a zmätočnom období niečo, čo poznajú a majú radi, aby ich pamäťové stopy ostávali aktívne. Zároveň je to v aktuálnom režime zmena a každá zmena poskytuje možnosť k rozvoju.

V prípade Vášho záujmu o online lekcie, prosíme kontaktujte svoju lektorku, ktorá si s Vami dohodne termín lekcie. V prípade, že nemáte telefonický kontakt na svoju lektorku, alebo deti, ktoré momentálne nie sú zaradené k svojmu lektorovi, napíšte prosím e-mail na adresu: nelka@dietatkovo.eu

Prvá online lekcia je ZDARMA, za účelom zistenia, či Vám a Vášmu dieťatku tento typ a spôsob lekcie vyhovuje. Na existenciu Vášho predplateného balíka lekcií nemá vplyv, či využijete možnosť online lekcií, alebo nie.

Online lekcia bude spravidla trvať 20 min. a jej hodnota bude predstavovať 50 % z hodnoty štandardnej lekcie. Suma za online lekcie bude v tomto pomere odpočítavaná z Vášho predplateného balíka.  V prípade nových klientov, ktorí nemajú v súčasnosti predplatený balík, prosíme kontaktujte nás e-mailom na adresu: nelka@dietatkovo.eu

Prostriedky získané z takejto formy online lekcií slúžia výlučne na pokrytie:

 • mzdových nákladov našich lektoriek a na
 • nevyhnutné prevádzkové náklady (najmä nájomné) tak, aby sme vedeli s naším centrom pokračovať aj v budúcnosti bez negatívnych ekonomických dopadov tejto neľahkej situácie na existenciu nášho centra.

Lekcia sa bude skladať najmä z:

 • logopedickej/oromotorickej rozvičky,
 • kognitívnych kariet Play Wisely,
 • jemno-motorických aktivít
 • balančno-koordinančných cvičení,
 • bazálnej stimulácie a relaxácie.

Nakoľko ide o novú formu lekcií Play Wisely, vyžadujú tieto lekcie aj istú prípravu zo strany rodiča, dodržanie našich odporúčaní a pokynov a hlavne súčinnosť rodiča s lektorom tak, aby si tieto lekcie užili najmä Vaše deti.

 • online lekcie odporúčame pre deti minimálne od 8 mesiacov,
 • pripravte si miestnosť  pre online lekcie, kde nebudete rušení ostatnými členmi rodiny a v tejto miestnosti nie sú iné podnety, ktoré by rozptyľovali pozornosť dieťaťa (napr. hračky, TV, prechodová miestnosť pre iných členov rodiny a iné),
 • nainštalovať si do notebooku alebo PC program Zoom alebo Skype a vytvoriť si konto, pod ktorým Vás lektor bude kontaktovať v dohodnutý termín lekcie, a pred termínom lekcie si aj odskúšať funkčnosť notebooku a nainštalovaného programu (funkčná kamera a zvuk),
 • v prípade, že nemáte notebook alebo PC, môžete sa prihlásiť prostredníctvom svojho mobilného telefónu, do ktorého si nainštalujte vyššie spomenuté aplikácie (Zoom alebo Skype),
 • odporúčame pred lekciou prekryť klávesnicu notebooku nevýraznou látkou, aby sa dieťa nerozptyľovalo stláčaním tlačidiel,
 • lektori Vám vopred zašlú pred každou lekciou inštrukcie s prípravou na drobné aktivity, ktoré si prosím pripravte vopred plnohodnotne tak, aby tieto aktivity boli z Vašej strany pripravené pred začatím lekcie v miestnosti, kde budete mať online lekciu,
 • prosíme o dodržiavanie presného časového harmonogramu a dohodnutého času lekcie.

 

Comments are closed.

Translate »