Opatrenia

Milí rodičia a milé detičky,

v súlade s príslušným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19.05.2020, č.: OLP/4083/2020 je umožnené otvoriť prevádzky zariadení, v ktorých prebiehajú individuálne lekcie s jedným žiakom. Z uvedeného dôvodu odo dňa  25.05.2020 je možné nahlasovať záujem o lekcie. Otvárame pre Vás naše centrum výlučne však iba s prebiehajúcimi individuálnymi lekciami. Za týmto účelom sme pripravili tieto bezpečnostné a organizačné opatrenia, ktoré bude dodržiavať nielen naše centrum a naši lektori, ale vo Vašom záujme a záujme Vašich detí je potrebné a nevyhnutné, aby ste dôsledne dodržiavali a rešpektovali nielen tieto opatrenia, ale aj osobitné pokyny našich lektorov pri individuálnych situáciách.

Všetky naše priestory sú:

 • dôkladne upratané a vydezinfikované,
 • každých 24 hodín dezinfikované germicídnym UVC žiarením,
 • pravidelne vetrané,
 • bez používania klimatizačných jednotiek.

V rámci bezpečnostno-preventívnych opatrení sme preto pristúpili k tomu, že lekcie budú prebiehať v konkrétne dohodnutých časoch s dostatočným časovým odstupom medzi jednotlivými lekciami tak, aby sa zamedzilo kontaktu účastníkov jednotlivých lekcií. Za týmto účelom Vás preto prosíme, aby ste do priestorov nášho centra, teda do kuchynky, vstupovali tesne pred začiatkom Vašej lekcie s takým časovým odstupom, aby ste sa stihli pripraviť na začiatok lekcie, spravidla cca 5 min. pred plánovaným začiatkom lekcie. Po skončení lekcie Vás prosíme, aby ste  naše centrum opustili tak, aby nedošlo k stretnutiu s účastníkmi nasledujúcej lekcie. Aby boli tieto opatrenia funkčné a účelné, prosíme Vás, aby ste dodržiavali časový harmonogram Vašich lekcií a rešpektovali tak dohodnutý začiatok lekcie. Pokiaľ budete na lekciu meškať, budeme postupovať v zmysle našich podmienok a Vaša lekcia bude končiť v plánovanom čase, čiže Vaša lekcia bude skrátená o dobu Vášho meškania.

Pri vstupe do nášho centra vykoná príslušná lektorka úvodný zdravotnícky filter a v prípade splnenia aspoň jednej z nižšie uvedených parametrov či už dieťatkom alebo sprievodnou osobou, nepovolí sa vstup do nášho centra ani dieťatku a ani sprievodnej osobe a máte možnosť si vyčerpať náhradnú lekciu v náhradnom termíne v zmysle podmienok nášho centra:

 • odmeraná telesná teplota dieťaťa alebosprievodnej osoby je vyššia ako 37,0 °C,
 • dieťa alebo sprievodná osoba má čo ilen jeden zo symptómov Covid-19:
  • kašeľ,
  • sťažené dýchanie,
  • bolesť svalov,
  • bolesť hlavy,
  • únava, malátnosť,
  • strata čuchu achuti,
  • zahlienené horné alebo spodné dýchacie cesty.
 • zákonný zástupca odmietne podpísať predložené čestné vyhlásenie,
 • odpoveď na čo ilen jednu otázku v predloženom vyhlásení bude potvrdzovať niektorý zo symptómov dieťaťa alebo sprievodnej osoby,
 • dieťa alebo sprievodná osoba majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu za posledných 14 dní.

V prípade, že pred plánovanou lekciou zistíte, že sprievodná osoba alebo dieťatko má niektorý z vyššie uvedených symptómov, oznámte toto bezodkladne svojmu lektorovi a na uvedenú lekciu sa ani nedostavte do priestorov nášho centra, aby sa tak predišlo zbytočnej kontaminácii priestorov nášho centra alebo prípadného prenosu koronavírusu na inú osobu nachádzajúcu sa v našom centre.

Opakovane si Vás dovoľujeme upozorniť, že pri splnení čo i len jedného z uvedených symptómov či už dieťatka alebo sprievodnej osoby, budeme práve vo Vašom záujme veľmi zodpovedne a prísne posudzovať tieto symptómy a dodržiavať zákaz účasti na lekcii. Preto pokiaľ lektorka usúdi, že lekcia sa čo i len z jedného z vyššie uvedených dôvodov nemôže uskutočniť, prosíme rešpektujte toto rozhodnutie a bude Vám po zlepšení zdravotného stavu poskytnutá náhradná lekcia v nami určenom náhradnom termíne. 

V našom centre je:

 • vstup a pobyt umožnený len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pobyt vcentre prebieha aktuálne len v ponožkách,
 • zabezpečená voľne dostupná dezinfekciu rúk pri vstupe pre účely jej pravidelného používania,
 • pravidelne sledovaný zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia znosa, atď.),
 • vykonávaná činnosť za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,
 • zabezpečená starostlivosť onašich klientov aj formou online lekcií,
 • zakázaný vstup pre verejnosť, návštevy a pohyb cudzích osôb.

Lekcie prebiehajú za dodržania epidemiologických opatrení. Pravidelne sú všetky pomôcky dezinfikované. Lektori pri lekciách používajú ochranné tvárové štíty. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali aj organizačné pokyny lektorov počas lekcie.

Pokiaľ sa Vaše dieťatko hralo s hračkami ktoré sa nachádzajú v herni v kuchynke, prosím Vás, aby ste všetky hračky vydezinfikovali dezinfekčnými prostriedkami určenými na tento účel.

Veríme, že chápete zmysel a účel týchto opatrení a že ich spoločnými silami budeme spoločne dodržiavať tak, aby návšteva a lekcie v našom centre boli poskytované v súlade s príslušnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré musíme nielen v našom záujme, ale aj v záujme Vašich detičiek a ich zdravotného stavu dodržiavať. Preto Vás prosím o pochopenie a strpenie a veríme, že epidemiologická situácia sa zlepší.

Rodičia, pokiaľ máte obavy alebo strach z nákaza COVID-19, jeden deň v týždni budú prebiehať online lekcie, ktoré môžete využívať ako alternatívu k osobným lekciám.

Milí rodičia, prosíme aby ste v krátkom čase oznámili na našej e-mailovej adrese nelka@dietatkovo.eu Váš záujem o osobné lekcie alebo o online lekcie. Následne Vás budú kontaktovať lektori s termínmi na lekcie. Bohužiaľ s ohľadom na opatrenia Vám nevieme garantovať Vaše pôvodné termíny.

Comments are closed.

Translate »