Q?

Pre koho je určená nedirektívna terapia hrou?

A.

Je určená pre všetky deti ktoré využívajú symbolickú hru, tzn. vo väčšine prípadov vo veku cca od 2,5 roka do cca 11 rokov. Pri nedirektívnej terapii hrou je hra nástrojom komunikácie dieťatka, ktoré prechádza náročným obdobím, alebo sa rodičovi, lekárovi, učiteľovi zdá, že správanie dieťatka nie je primerané. Terapia je vhodná pre deti so špeciálnymi potrebami s výnimkou autistického spektra.

Q?

Ako často navštevovať lekcie Play Wisely ®?

A.

Výsledky potvrdzujú, že je postačujúce navštevovať lekcie jeden krát v týždni v rozsahu jednej lekcie 30 min.

Q?

Nie je program Play Wisely ® pre dieťa príliš náročný?

A.

V programe Play Wisely ® rešpektujeme vývinové míľniky Vášho dieťatka, nepreťažujeme a ani nepodceňujeme. Pracujeme kvalitne, aby sme vytvorili silnú neurónovú sieť, čím dieťatko získa dôveru vo svoje telo a mozog.

Q?

Je potrebná účasť rodiča na lekcii Play Wisely ®?

A.

Áno, nakoľko podporujeme bezpečnú vzťahovú väzbu a sám rodič je svedkom rozvoja jeho dieťatka.

Q?

Moje dieťa sa nevie koncentrovať. Je pre neho vhodný program Play Wisely ®?

A.

Áno, práve touto systematickou metódou rozvíjame v dieťatku stabilitu a rovnováhu, čím podporujeme aj dlhšiu sústredenosť na podnety. Vaše dieťatko sa v priebehu kurzu začne viac koncentrovať na ponúkané aktivity a bude ich vykonávať kvalitne a efektívne.

Translate »