Milí rodičia, s účinnosťou od 01.03.2023 sa v našom poradenskom centra menia ceny jednotlivých sedení nasledovne. 

 

Vstupná konzultácia…………………………………………………………….30,- EUR

 

Vstupná diagnostika, emocionálny screening plus konzultácie s rodičmi (2x 60 min. stretnutia a 45 min. konzultácia s rodičmi)……………………………………………………………120,- EUR

Neurostimulačná intervencia v rozsahu 30 min. ……………………..28,- EUR (100,- EUR pri platbe vopred za 4 intervencie)

Neurostimulačná intervencia v rozsahu 45 min……………………….38,- EUR (140,- EUR pri platbe vopred za 4 intervencie)

Nedirektívne Terapia hrou v rozsahu 45 – 50 min……………………..40,- EUR (160,- EUR pri platbe vopred za 4 sedenia)

Poradenská konzultácia s rodičmi každých začatých 30 min……30,- EUR

Online konzultácia v rozsahu 45 min………………………………………40,- EUR       

Písomná správa pre rodičov…………………………………………………..70,- EUR

 

Eľkonin tréning fonematického uvedomenia……………………………25,- EUR/1 dieťa v skupine                                                                                                                            30,- EUR/1 dieťa individuálne              K programu Eľkonin je potrebné dokúpiť ešte Šlabikár v cene podľa dodávateľa (obvykle cca 15,- EUR)  

Filiálna terapia pre rodičov – 10 stretnutí………………………………350,- EUR/1 rodič + 50 % za druhého rodiča 

Sindelar diagnostika deficitov čiastkových oblastí – pripravujeme

V prípade dvoch súrodencov je pri každom programe určenom pre deti cena za druhé dieťa v rozsahu 70 % z pôvodnej ceny.