Nedirektívna terapia
hrou

Prostredníctvom hrových symbolov
dieťa popisuje svoj vnútorný svet,
hračky sú jeho nástrojom reči.

Poradenstvo pri rozvoji
osobnosti

Určené pre rodičov

Intervencia pre deti so špeciálnymi potrebami 

PAS, Oneskorený PMV, NKS, Downov syndróm a iné

Vitajte

VENUJEME SA VÁŠMU DIEŤATKU, V BEZPEČNOM PROSTREDÍ ROZVÍJAME KOMPLEXNE JEHO OSOBNOSŤ. POMÁHAME ROZVÍJAŤ JEHO FYZICKÝ POTENCIÁL, KLADNÝ VZŤAH K ŠPORTU A K POHYBU, POSILŇUJEME JEHO PSYCHICKÉ, KOGNITÍVNE, SOCIÁLNE A REČOVÉ SCHOPNOSTI.

Naše služby

Naša centrum poskytuje alebo pripravuje nasledovné služby:

Programy určené pre deti so špeciálnymi potrebami

Play Wisely ®
Rešpektuje vývinovú úroveň vášho dieťatka  a teda skúsenosti Play Wisely ® nasvedčujú, že program vhodne stimuluje deti  s oneskoreným, nerovnomerným vývinom, s ťažkosťami v zraku, reči a s poruchou autistického spektra.

Nedirektívna terapia hrou
Terapia hrou je pre deti to isté, čo je poradenstvo pre dospelých. Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie.

CENNÍK a HODINY

Tu nájdete náš cenník jednotlivých hodín nášho centra.

OBJEDNANIE a ZÁPIS

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte za účelom zápisu Vášho dieťatka na našich hodinách.

INFO PRE RODIČOV

Milí rodičia, v prípade choroby Vášho dieťatka Vás prosíme z preventívnych dôvodov sa nezúčastniť plánovanej lekcie a ospravedlniť svoju neúčasť najneskôr do 08:00 hod. v deň lekcie.

ĎAKUJEME

Ďakujeme za skvelú prácu pri fotení našej galérie. Foto by Tomáš Slovák.

Ďakujeme Jakubkovi a maminke Vierke, že nám umožnili zverejniť krásne foto z ich lekcie. ĎAKUJEME.

Translate »