Intervencia pre deti so špeciálnymi potrebami

V našom centre sa venujeme deťom so špeciálnymi potrebami (PAS, Oneskorený PMV, NKS, Downov syndróm a iné) od 18 mesiacov do cca 15 rokov.  Terapeutické intervencie s každým dieťaťom prebiehajú hrovým a zároveň stimulačným spôsobom. V našej práci využívame bazálnu stimuláciu podľa Prof. Dr. Fröhlicha, Montessori terapiu, INPP,  Eľkonin- tréning fonematického uvedomenia, Sindelar metodiku,  artefiletiku, terapiu hrou, prvky play wisely a znakovanie.

Každé dieťatko má terapeutický plán „ušitý“ na mieru. Je našou snahou stavať na silných stránkach osobnosti dieťatka, získavať potrebnú sebakontrolu a schopnosť zvládať činnosti sám, čím posilňujeme oslabené zložky.

Comments are closed.

Translate »