Volám sa Petronela Mesárošová a ako psychologička som práve narodením svojho dieťaťa pochopila, aké dôležité sú prvé roky života dieťaťa a preto som sa rozhodla svoje životné poslanie venovať práve deťom. Počas svojej dlhoročnej praxe som absolvovala rôzne školenia a výcviky, vďaka ktorým poskytujem služby ako poradenský terapeut v terapii hrou, v bazálnej stimulácii, INPP – školskom programe, filiálnej terapii pre rodičov, Sandplayingu, Artefiletike, Eľkonin – tréning fonematického uvedomovania, Play Wisely a Montessori terapii. Vo svojej praxi  sa venujem deťom s emocionálnymi ťažkosťami, výchovnému poradenstvu rodičom, deťom so špeciálnymi potrebami.  V minulosti som pracovala ako väzenský psychológ v ZVJS.

V roku 2015 som založila centrum Dieťatkovo v Nitre. Mám dlhoročné skúsenosti s individuálnou prácou detí a tiež  aj so skupinovými aktivitami. Niekoľko rokov som viedla adaptačnú škôlku a letné zážitkové tábory, preventívne grafomotorické a predškolské programy.

Vo svojej práci mám na prvom mieste prácu s emóciami. Práve uvedomelý kontakt so samým sebou nás vedie  k sebakontrole a sebaistote v emočnom prežívaní.

Venujem sa tiež prednáškovej činnosti na ZŠ a MŠ.

Translate »